moyuzhang.com
Dance No.3

American Walnut, Acrylic. 66 (W) x 9 (D) x 17 (H). Moyu Zhang, 2015. Photo credit: Elizabeth Torgerson-Lamark

Dance No.3 #1 by Moyu Zhang Dance No.3 #2 by Moyu Zhang