moyuzhang.com
Dance No.4

Dance No.4 by Moyu Zhang

Dance No.3

Dance No.3 by Moyu Zhang

Dance No.2

Dance No.2 by Moyu Zhang

Dance No.1

Dance No.1 by Moyu Zhang

Seating For Two

Seating For Two by Moyu Zhang

Bedside Table

Bedside Table by Moyu Zhang

Unfolded Paper Tray

Unfolded Paper Tray by Moyu Zhang

Library Staris

Library Staris by Moyu Zhang

Ding Reliquary

Ding Reliquary by Moyu Zhang

Puzzle Reliquary

Puzzle Reliquary by Moyu Zhang

Inception Serving Bowls

Inception Serving Bowls by Moyu Zhang

Wave In Maple

Wave In Maple by Moyu Zhang

Wave In Walnut

Wave In Walnut by Moyu Zhang

Wave In Black

Wave In Black by Moyu Zhang

Rainbow Bowl

Rainbow Bowl by Moyu Zhang