moyuzhang.com
Dance No.4

American walnut, acrylic. 19 (W) x 19 (D) x 90 (H). Moyu Zhang, 2015. Photo credit: Elizabeth Torgerson-Lamark

Dance No.4 #1 by Moyu Zhang Dance No.4 #2 by Moyu Zhang