moyuzhang.com
Dance No.4

American walnut, acrylic. 19 (W) x 19 (D) x 90 (H). Moyu Zhang, 2015. Photo credit: Elizabeth Torgerson-Lamark

Dance No.4 #1 by Moyu Zhang Dance No.4 #2 by Moyu Zhang Dance No.4 #3 by Moyu Zhang Dance No.4 #4 by Moyu Zhang Dance No.4 #5 by Moyu Zhang Dance No.4 #6 by Moyu Zhang Dance No.4 #7 by Moyu Zhang Dance No.4 #8 by Moyu Zhang Dance No.4 #9 by Moyu Zhang Dance No.4 #10 by Moyu Zhang Dance No.4 #11 by Moyu Zhang Dance No.4 #12 by Moyu Zhang Dance No.4 #13 by Moyu Zhang Dance No.4 #14 by Moyu Zhang Dance No.4 #15 by Moyu Zhang Dance No.4 #16 by Moyu Zhang Dance No.4 #17 by Moyu Zhang Dance No.4 #18 by Moyu Zhang Dance No.4 #19 by Moyu Zhang Dance No.4 #20 by Moyu Zhang Dance No.4 #21 by Moyu Zhang Dance No.4 #22 by Moyu Zhang Dance No.4 #23 by Moyu Zhang Dance No.4 #24 by Moyu Zhang